Log in

Nasza firma przywiązuje dużą uwagę  do ochrony prywatności użytkowników tego sklepu online. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach tego sklepu.

Jakie rodzaje informacji zbieramy?

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane tylko i wyłącznie dla potrzeb firmy ZOGO-NET z siedzibą w OGONOWICACH 51 ,którego właścicielem jest Krzysztof Mokrowiecki, dane wasze są w zakresie realizacji zamówień oraz informowania was o promocjach.

Ochrona danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

Przechowywanie danych

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez ten serwis sklepów jest Firma ZOGO-NET z siedzibą w Ogonowice 51 26-300 Opoczno

Prawa użytkownika

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, usunięte z serwera serwisu WWW. Zmiany w przekazanych nam danych można dokonać on-line w sekcji „Twoje konto”.

Zakres udostępniania danych

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności i bezpiecznymi zakupami  prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. na E-mail: biuro@zogo-net.pl